Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

Dastian
21:03
3468 8bf3
Reposted frombutterbeer butterbeer vianayantara nayantara
Dastian
20:50
0290 3d04 500
Reposted fromSkadii Skadii
Dastian
20:50
5255 4a23 500
Reposted fromSkadii Skadii
Dastian
20:50
5082 c3cc
Reposted fromSkadii Skadii

April 03 2014

Dastian
19:29

that was awesome hahaha!
Dastian
19:29
0901 dc4d
Reposted frommicarose micarose viatoffifee toffifee
Dastian
19:27
5911 16b0 500
jak nigdy Świetlicki mnie rozumie
Reposted fromgoaskalice goaskalice viainfime infime
Dastian
19:27
1821 7cf8
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
Dastian
19:26
2362 d2c0
Reposted frombylejaka bylejaka viamefir mefir
Dastian
19:26
0586 6b9d
Reposted frommystiquedust mystiquedust viamefir mefir
Dastian
19:24
7622 b1a8
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viajoannna joannna
Dastian
19:23
Tadeusz Różewicz - Pisałem
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viajoannna joannna
Dastian
19:22
Reposted fromknwk knwk viamefir mefir

March 24 2014

Dastian
19:52
The difference between sex and death is that with death you can do it alone and no one is going to make fun of you.
— Woody Allen
Dastian
18:49
Ja pieprzę, nie nadążam, wysiadam...
— Fisz
Reposted byrazzaroo razzaroo

March 23 2014

Dastian
20:00
Chciałbyś gdzieś pójść, ale nie wiesz gdzie. Chciałbyś coś powiedzieć, ale nie wiesz co.
Udajesz, że Cię nie ma.
Mówisz, że nie, ale wiadomo, że tak. Nie wiesz, czego chcesz, ale wiesz, czego nie chcesz.
— znasz-to.tumblr.com
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaunco unco
Dastian
19:52
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Dastian
19:52
spać
przespać rok
siedem lat

bo tu nic
tylko śmierć
usychanie tkanek
rozpacz, że nie kochasz mnie
— Hey - Faza Delta
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viadesouffle desouffle
Dastian
19:47
Ten moment kiedy zacząłbyś strzelać do ludzi byle tylko zwrócić ich uwagę
— D.
Dastian
19:38
Jak bardzo

Jak bardzo drażnią mnie ludzie
Jak bardzo ich kocham
I nienawidzę, ale...
O zabiciu ich nie myślę wcale.

Jak bardzo mnie nie znają
Jak bardzo mnie kochają
I troszczą, ale...
Chciałbym odejść, jak najdalej.

Jak bardzo pragnę zobaczyć 
Ich twarze.
Raz na jakiś czas.
Tak bardzo, ale nie na stałe.

Jak najbardziej dorosły i
bez szczęścia wcale.
Jak najwięcej z dziecka
Choć perspektywy marne.

To nie życie brutalne, ale
Ludzki duch
Kiedy patrzysz na życie
Widzisz tylko trud.

Jesteś tym co jesz
Jesz tak, jak żyjesz
Marzysz tak, jak śpisz
Gdy zatracę siebie
Nie będzie już nic.
— Wiersze z szuflady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl