Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2014

Dastian
19:36
I nienawidzę słów - Nic nas nie rozłączy
— Anastazja jestem
Reposted bydesouffle desouffle
19:26
7820 e29f
Reposted fromvesania vesania viatoffifee toffifee
Dastian
19:24

March 16 2014

Dastian
13:53
4423 479f
"Sleepy Hollow" (1999)
13:52
13:51
0032 9816 500
Reposted fromtheoristpl theoristpl viaExfeletes Exfeletes
Dastian
13:39
3902 60e9
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaCattleya Cattleya
13:39
Untitled | via Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viaCattleya Cattleya
Dastian
13:39
4719 eb49
Dastian
13:39
4260 8d4c
Reposted frompesy pesy viaExfeletes Exfeletes
Dastian
13:38
2434 f636
Reposted fromblackorchid blackorchid viaCattleya Cattleya
Dastian
13:38
2564 e6f7
Dastian
13:36
8829 cc4c 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamikmikmik mikmikmik
Dastian
12:53
Dastian
12:45
9729 63bf 500
ale to przecież takie smuutne!
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
12:44
8282 eb80 500
Reposted fromraZe raZe viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Dastian
12:42
7601 fd21
Reposted fromTeardrops Teardrops viamefir mefir
Dastian
12:41
Skończyło się
Miało wiecznie trwać
Już nie ma cię
Ach, jak szkoda nas
Już nie ma mnie
Co robić teraz gdy się spadło z chmur
Na wielkie ziemi tej pustkowia
Co robić teraz gdy się skończył cud
Wymódlmy razem go od nowa
Niech zacznie się
I trwa wiecznie znów
Niech zacznie się
Czy słyszysz mnie
Pośród gór i mórz
Odezwij się
Odezwij się
Odezwij się
— Stachura Edward
Reposted fromwhereverimayroam whereverimayroam viacytaty cytaty
Dastian
12:41
5678 04bb
Reposted fromnosiemka nosiemka viaCattleya Cattleya
12:40
9334 7203 500
Reposted fromwestwood westwood viadisorderly disorderly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl